Reklámhordozó papír után fizetendő termékdíjról

A nyomdai termékekre is 2018. január 1-től érvényes szabályozásokat a “2017. évi CXXXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról” nevű törvény aktualizálta.

Termékdíjköteles papírtermékek

Csomagolószer

VTSz: 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4810, 4811, 4819, 4821, 4822, 4823

 • termék befogadására, egységbe fogására kialakított védőburkolat, ideiglenes védőburkolat;
 • csomagolóeszközök előállítására, ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható anyag;
 • csomagolás kiegészítő vagy járulékos részeként felhasználható elemek, kellékek
Irodai papír

VTSz: 4802, 4809, 4810, 4811, 4816, 4819 60, 4820

 • információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra;
 • iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló dokumentumok tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, borító, levélrendező, irattartó mappa
Reklámhordozó papír

VTSz: 48, 49

 • gazdasági reklámot tartalmazó időszaki lap egyes számai, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép, nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya, nyomtatott naptár, nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók, röplap, egyéb szöveges kiadvány.

Ha a termék egyidőben csomagolószer és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettséget a csomagolószer jellege alapján kell meghatározni.

Ha egyidőben irodai papírról és reklámhordozó papírról is beszélhetünk, akkor a reklámhordozó jelleg győz, a reklámhordozó papírra vonatkozó szabályok alapján kell eljárni.

A reklámhordozó papírok esetében ez a termékdíj továbbra is nettó 85,- Ft/kg. Az irodai papírok és csomagolószerek termékdíja sem változott, maradt 19,- Ft+ÁFA/kg. Változás mégis van a törvényben. Ennek figyelembe vételével aktualizáltuk ezt a cikket.

A törvény értelmében a nyomdának nincs mérlegelési lehetősége, hanem minden olyan termékre termékdíjat kell felszámoljon, ami a törvényben leírtak szerint reklámhordozónak minősül.

Az árajánlataink általában termékdíj nélküli nettó egységárakat tartalmaznak. Az ajánlatban szerepel a súly is, ami alapján ki tudja számolni a termékdíj mértékét, amennyiben a kiadvány termékdíjas termék lenne.

Lássuk, hogy mi minősül termékdíj-köteles reklámhordozó papírnak!

 1. VTSz 48-as (Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk) vagy 49-es (Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok) árucsoportjába tartozik.
 2. A kiadványok közül reklámhordozó papír
 3. Gazdasági reklámot tartalmaz.
 4. Nem ISBN-számmal ellátott könyv, vagy nem tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv.

A 2011. évi LXXXV. Törvény 2. §. 26 pontja segít értelmezni a reklámhordozó papír fogalmát. A 2017. évi CXXXI. törvény ezt a pontot módosítja:

A Ktdt. 2. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott

a) sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai,

b) egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány,

ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal ellátott könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet;”

Nem reklámhordozó papír a címtár, névtár, névjegykártya, nyomtatott kép (fotó), minta, nyomtatott öntapadó papír, bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat.

Meg kell vizsgálni, hogy a törvény értelmezésében mi minősül gazdasági reklámnak. A gazdasági reklám fogalmát az 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól határozza meg. A törvény 3. § d) pontja írja le a gazdasági reklám pontos meghatározását:

“olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul…”

E szerint a gazdasági reklám már az a megjelenítési mód is, ha az üzenetben, kiadványban „csak” egy a vállalkozás neve, logója vagy terméke szerepel. Tehát a korábban irodai papírnak sorolt céges logóval ellátott mappa, jegyzettömb vagy levélpapír is reklámhordozó papír!!!

A Ktdt. 3. § (9) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett

„f) olyan reklámhordozó papírt hoz belföldön forgalomba, használ fel saját célra vagy vesz készletre,

fa) amely teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál, vagy

fb) amelyet közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében ad ki.”

Ez azt jelenti, hogy a termékdíjat abban az esetben nem kell megfizetni, ha a megrendelőnk a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a (9) bekezdés f) pont alpontjaiban meghatározott feltétel fennállásáról. A nyilatkozatot írásban kell megtenni, és aláírással, bélyegzővel ellátva el kell juttatni a kivitelezőhöz.

A megrendelő továbbra is kötelezettnek minősül, ha nem helyes tartalmú nyilatkozatot ad, nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el. A termékdíjköteles termék termékdíjának, valamint a termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjától számított késedelmi pótléknak a megfizetése a megrendelőre száll át, vagyis ő fizeti meg ezeket a díjakat. A termékdíj-adónem ellenőrzése során a kötelezett ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a nyilatkozattevőre kell alkalmazni.

A fenti változásokat figyelembe véve átalakítottuk a nyilatkozat szövegét. A megrendelőink a nyilatkozattételnek továbbra is nagyon egyszerűen, a megrendeléssel egyidőben, néhány kattintással eleget tudnak tenni. Elkészül a nyilatkozat, amit emailben kap meg. Már csak kinyomtatni kell, aláírni, lebélyegezni, és feltölteni a megadott oldalon a megrendelése mellé.

Van kérdése?

Kérdezzen a lenti hozzászólási lehetőségnél balra lent a chat ablakban! Ha nem biztos abban, hogy az Ön kiadványa után meg kell-e fizetni valamiféle termékdíjat (reklámhordozó, irodai papír, csomagolás), akkor kérdezzen a szakértőnktől.

Rövid időn belül megválaszoljuk a kérdését!

Leggyakoribb hibák nyomdai gyártásra leadott anyagoknál

Hogyan adjam le a nyomdának a gyártásra az anyagot, hogy gyorsan, extra költségek nélkül, jó minőségű kiadványt kapjak?

Mindenen akarunk spórolni.

Mindent “okosba'”, ügyeskedve, magyar leleményességgel akarunk megoldani. A legtöbben, legtöbbször.

Sokszor elspóroljuk azokat a költségeket, amelyek egyébként elengedhetetlenek. Ilyen például, ha a nyomdai gyártásra nem szakember készíti elő a kiadványt. Legalábbis nem nyomdai előkészítésben jártas szakember. Olyan is van, hogy nem a megfelelő szoftvereket használják a feladathoz. Ekkor nagy valószínűséggel olyan anyag készül, ami nyomdai gyártásra nem alkalmas. Fontos tehát, hogy a nyomdakésznek mondott anyag valóban nyomdakész legyen.

Lássuk azokat a dolgokat, amire ha Ön is odafigyel, akkor a lehető legrövidebb gyártási idővel, mindenféle időtrabló egyeztetések nélkül is olyan kiadványt foghat a kezébe amire Ön is és mi is büszkék leszünk.

Helyes méretű tervezés, előkészítés

Ellenőrizze a PDF tulajdonságait. Nézze meg, hogy a vágójelek közötti méret megegyezik-e azzal a mérettel, amekkora a kész kiadvány is lesz. Ha nem megfelelő méretben készítették elő a fájlt, akkor nem biztos, hogy a megrendelésnek megfelelő méretben a nyomat minősége kifogástalan lesz. Például ha nagyítani kell, akkor azt csak minőségromlás mellett lehetséges, mert a nagyítással a képek, grafikai elemek felbontása, élessége csökken.

Megfelelő felbontású képek használata

Ellenőrizze a képek felbontását, hogy a nyomaton is élethű, éles képek jelenjenek meg!

Ellenőrizze a képek felbontását, hogy a nyomaton is élethű, éles képek jelenjenek meg! A kiadványszerkesztő programban a nyomdai PDF generálása előtt érdemes lefuttatni egy ellenőrzést. Többnyire ez egy “Preflight” paranccsal indítható.

Ez megmutat minden olyan egyéb hibát, amit érdemes kijavítani a gyártás előtt:

 • képek, grafikai elemek felbontása, ajánlott a 300 dpi (dots per inch, pont per hüvelyk), de mindenképpen 200 dpi feletti legyen (nagyobb méretű nyomatoknál, óriásplakátnál, molinónál lehet kisebb, hiszen ezeket távolabbról nézzük, így felesleges az éles, részletgazdag képek használata)
 • színes elemek a gyártással megegyező megfelelő színrendszerben legyenek (íves ofszetnyomásnál ez általában CMYK, ha Pantone festékkel is kell nyomni, akkor az adott Pantone is szerepeljen benne),
 • fontok, betűtipusok megléte, illetve beillesztése megtörtént-e megfelelően.

Kifutó

Legalább 3mm, irkázott kiadványoknál legalább 5mm kifutó legyen!

Legalább 3mm, irkázott kiadványoknál legalább 5mm kifutó legyen! A kifutót (vagy rátöltést) nem felejtse el! Ha a kiadvány olyan grafikát, hátteret tartalmaz, amely az oldal széléig ér, azokat ki kell engedni a vágáson kívülre.

Kifutó vagy rátöltés az, ha egy grafikai elem túlnyúlik a kiadvány szélein. Erre azért van szükség, mert a kiadványt kész kiadvány vágott méreténél nagyobb méretű papírívre nyomjuk, majd levágjuk a széleit. A nyomdagép nem képes a papír szélére nyomtatni, ezért a kész nyomdaterméket mindig méretre kell vágni. A vágás során nem lehet pontosan az oldal szélére tervezett kép szélét levágni. A vágás technológiája nem sebészi pontosságú, vágás során, fehér csík maradhat. Ezen kívül a vágójelen belül is célszerű 3-5mm biztonsági távolságot, margót tervezni, ha igényes megjelenést szeretne a kiadványának. A kifutó és a margó ezt az esztétikai hiányosságot küszöböli ki.

A kifutóra ne tervezzen fontos információt, grafikai elemet, szöveget!

Ez a néhány rövid videó nagyon jól szemlélteti a nyomdai kifutó szükségességét egy kifutós és a kifutó nélkül tervezett nyomdatermékeken: