A könyv (v. egyéb kiadvány) kinyomtatott és összehordott belső íveinek összessége.